Administracija

Paulius Vertelka

Direktorius
+ 370 5 262 2623
paulius(eta)infobalt.lt
LinkedIn profilis

„Moderniomis asociacijos INFOBALT narių kompetencijomis turi būti proaktyviai dalijamasi su šalies viešosiomis institucijomis ir visuomene. Informacinės ir ryšių technologijos yra itin svarbios Lietuvai daugeliu aspektų, todėl šio sektoriaus įmonių indėlis kuriant pažangią ir inovatyvią Lietuvą yra esminis.“

 

Monika Simaškaitė

Švietimo ekspertė
+ 370 5 262 2623, +370 648 07597
monika(eta)infobalt.lt
LinkedIn profilis

„Informacinių technologijų kūrimas ir naudojimas neatsiejamas nuo žmogaus, o sparčiai besikeičianti visuomenė ir jos poreikiai reikalauja inovatyvių, sumanių ir greitų sprendimų bei pokyčių. Vienas sparčiausiai besivystančių sektorių – IRT sektorius, kuris nuolat kuria naujas darbo vietas bei suteikia palankiausias sąlygas dirbti, kurti bei realizuoti savo idėjas. INFOBALT asociacijoje siekiame, kad jauni ar vyresnio amžiaus žmonės rinktųsi IRT srities specialybes, kurios jau šiandien garantuoja darbą aukšto lygio inovatyviose įmonėse. Dirbame ir bendradarbiaujame kartu su lyderiaujančiomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir švietimo įstaigomis bei sprendimų priėmėjais ir užsienio partneriais tam, kad būtų sudarytos palankiausios sąlygos mokytis ir ugdyti savo kompetencijas.“

 

Viktorija Maslianikaitė

Vidinės komunikacijos vadovė - administratorė
+370 5 262 2623, +370 67414891
vm(eta)infobalt.lt

„Sklandus darbo procesų užtikrinimas yra svarbus kiekvienai organizacijai, o beveik 150 narių vienijančiai asociacijai – ypač. Pagrindinė mano užduotis – pasirūpinti, jog INFOBALT biuras veiktų sklandžiai bei būtų atviras visiems asociacijos nariams. Mano veikla apima sutarčių sąlygų derinimą, personalo ir kitų įmonės dokumentų rengimą, vidaus sistemų veiklos koordinavimą, darbą su CRM sistema, kitas administracines ir vidinės komunikacijos užduotis. Reikšmingą vietą užima ir eksporto misijų organizavimas – kartu su eksporto ir inovacijų vadovu siekiame surasti ir pasiūlyti asociacijos nariams kuo daugiau vertingų galimybių tarptautinėje IT rinkoje.“

 

Monika Poškutė

Eksporto ir verslo renginių koordinatorė
+ 370 5 262 2623, 
+370 681 63 697
mp(eta)infobalt.lt
LinkedIn profilis

„Informacinės technologijos (IT) tampa viso ko pagrindu tiek gyvenimo, tiek darbo sferose. Šis sektorius kasdien auga, o verslo kontekste kartais nebetelpa į Lietuvos rėmus. Mano darbas - sukurti progas Lietuvos IT įmonėms atrasti potencialius partnerius ir verslo galimybes užsienio rinkose verslo misijų metu, viešinti kuriamus produktus ir paslaugas bei dalintis sukauptomis žiniomis ir praktika verslo renginiuose."

 

Rūta Šatrovaitė

Tarpvalstybinių e - paslaugų vystymo vadovė
+ 370 5 262 2623, 
+370 685 17 951
ruta(eta)infobalt.lt

LinkedIn profilis

Globalios ekonomikos plėtrai reikalingi globalūs skaitmeniniai sprendimai, padedantys skirtingų šalių verslo ir viešam sektoriams dirbti kartu. INFOBALT tikslas - skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir daugiašalių projektų įgyvendinimą, plėtojant tarpvalstybines e - paslaugas Baltijos jūros šalių regione, taip pat ir Rytų partnerystės šalyse.

 

Andrius Plečkaitis

Projektų vadovas
+ 370 5 262 2623, +370 698 21 331
a.pleckaitis(eta)infobalt.lt
LinkedIn profilis

„Inovacijos, kitaip tariant, nauji produktai ir paslaugos – IRT sektoriaus varomoji jėga ir konkurencingumo pagrindas, todėl mano, kaip „INFOBALT“ inovacijų vadovo, pagrindinis tikslas yra padėti Lietuvos IT kompanijoms ir specialistams suvokti poreikius ir atsiveriančias galimybes rinkose, surasti ir išnaudoti žinias, reikalingas inovacijoms sukurti ir pritaikyti.

Rūpinuosi inovacijų politika Lietuvos, Baltijos jūros regiono ir Europos Sąjungos lygiu, stebiu ir dalyvauju rengiant inovacijų strategijas ir priemones, vykdant projektus. Konsultuoju įmones, ieškančias finansavimo galimybių inovacijų projektams ir partnerių bendradarbiavimui. Daug bendrauju su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, dalyvauju Europos Komisijos inicijuoto „Future Internet Forum“ veikloje.

Įsitraukiu sprendžiant informacinės visuomenės strateginius klausimus, susijusius su IT infrastruktūra,  e. įgūdžiais, e.paslaugomis, verslo bei mokslo iniciatyvomis, darbo rinka ir būsimų IT specialistų ugdymu.“

 

Vijolė Satkauskienė

Buhalterė
+370 5 273 2953, +370 687 24814
vijole(eta)verslobarometras.lt

„INFOBALT“ asociacijoje rūpinuosi finansų valdymu, analize ir apskaita. Mano pagrindinis tikslas – užtikrinti sklandžią asociacijos narių finansinę veiklą, susijusią su „INFOBALT“. Tai apima nario mokesčio pervedimą, sąskaitų apmokėjimą, finansinę projektų apskaitą.“

Patalpino: INFOBALT