Kas mes esame

Asociacija INFOBALT  – nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija. INFOBALT siekia sukurti geriausias sąlygas IRT pramonės augimui, kuris teiktų pridėtinę vertę asociacijos nariams, būtų naudingas Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui. Įkurta 1994 metais, šiuo metu INFOBALT vienija beveik 150 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių ir mokslo bei studijų institucijų. Šiose įmonėse ir organizacijose dirba daugiau nei 10 000 informacinių ir ryšių technologijų specialistų. 2013 metais asociacijos narių indėlis į Lietuvos BVP sudarė daugiau kaip 2,5 mlrd. litų.

 

Asociacijos „INFOBALT“  vertybės:

Bendradarbiavimas – laimėkime kartu;
Atvirumas – naujovėms ir pokyčiams;
Atsakomybė – prieš save ir visuomenę.

 

Mūsų misija — vienyti Lietuvos IRT organizacijas, vystant sumanią visuomenę ir atveriant naujas galimybes.


„INFOBALT“ asociacijos tikslai:

  • Politika ir atstovavimas: formuoti palankią informacinių ir ryšių technologijų politiką ir atstovauti nacionalinį IRT sektorių;
  • Eksportas: vystyti IRT sektoriaus eksportą ir teikti ekspertines žinias bei paslaugas;
  • Mokslas ir inovacijos: didinti IRT verslo ir mokslo sinergiją bei inovacijų plėtrą;
  • Švietimas: skatinti didesnį informacinių ir ryšių technologijų specialistų paruošimą rinkai ir plėtoti visų visuomenės grupių švietimą IRT srityje. 

 

 

Įgyvendindama savo tikslus, asociacija „INFOBALT“ veiklą plėtoja keliomis kryptimis.

Patalpino: INFOBALT