NRD, UAB

Įkurta: 1998

Žygimantų g. 11-5, LT-01102, Vilnius

Telefonas +370 5 2310730
Faksas +370 5 2310730

info(eta)nrd.lt
www.nrd.lt

Apie kompaniją

UAB „NRD“ – informacinių technologijų įmonė, kuri specializuojasi registrų, mokesčių administravimo sistemų kūrimo, diegimo ir vystymo srityje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Įmonės tarptautinė patirtis per 5 metus išsiplėtė nuo 10 iki 28 šalių, kas daro įtaką ir dvigubiems apyvartos augimo tempams, darbuotojų skaičiaus didėjimui bei investicijoms į siekiamas ir reikiamas kompetencijas. Projektai Lietuvoje ir užsienyje jau dalina metines pajamas pusiau, t. y. laimėtų užsienio projektų gausa skatina įmonės augimą ir plėtrą.

Veiklos IRT sektoriuje:
Informacinių sistemų / registrų kūrimas, priežiūra, vystymas, IT sistemų ir kompiuterinio raštingumo mokymai.

Specializacijos:
UAB „NRD“ specializuojasi registrų, mokesčių administravimo sistemų kūrimo ir plėtros srityje Lietuvoje bei trečiosiose pasaulio šalyse. Įmonė sprendžia bendrus valstybės registrų integralios sistemos kūrimo klausimus, rengiant teisės aktų projektus, kuriant ir jungiant į bendrą sistemą atskirus registrus, projektuojant ir diegiant valstybės registrus bei kitas objektyviai orientuotas informacines sistemas pagal užsakovų veiklos ir infrastruktūros reikalavimus.

Kompanijos produktai ir paslaugos

Įmonės kuriami ir diegiami verslo aplinką gerinantys IT sprendimai leidžia šalims geriau apsaugoti verslo aplinką ir investuotojų interesus. Teikiamos kompleksinės paslaugos tokio lygio projektuose prasideda nuo teisinės bazės analizės šalyje iki įstaigos veiklos pokyčiams reikalingo įrankio – informacinių sistemų sukūrimo.
NRD teikiamos paslaugos:

• registrų/informacinių sistemų kūrimas ir plėtra (analizė, projektavimas, kokybės užtikrinimas, dokumentacijos rengimas, sistemų diegimas);
• sukurtų informacinių sistemų priežiūra ir vystymo darbai;
• specializuotų informacinių sistemų naudotojų, ECDL ir bendrojo pobūdžio kompiuterinio raštingumo mokymai bei žinių testavimas.

Naudojamos technologijos

Oracle technologijos: Oracle Application Express, Oracle Designer, Oracle Forms/Reports 10g, Oracle Locator, Oracle PL/SQL, Oracle Spatial, Oracle Forms6, Oracle Reports6.
Microsoft technologijos: ASP, ASP.NET, internetinės technologijos: HTML/CSS/JavaScript/AJAX/Web Services.
Programavimo kalbos: PHP, C++, ActiveX, Java, C#.
Duomenų bazių, kūrimo ir valdymo sistemos: MS SQL Server 2000, 2005, 2008, Oracle 7, 8i, 9i, 10g, 11g, MySQL 4.0, 5.0, 5.5.

Sertifikatai

Nuo 2008 metų UAB „NRD“ veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Įmonės kokybės vadybos sistema taikoma informacinių sistemų kūrimo, mokymų ir techninės informacinių sistemų priežiūros produkto realizavimo bei palaikymo procesams. Šiuo metu vykdomas pagal priemonę Procesas LT informacijos saugumo valdymo sistemos ISO 27001 diegimo projektas.

Partneriai

Oracle (nuo 2003 m., nuo 2011 m. – Oracle Gold partneris)
Microsoft (nuo 2002 m., nuo 2009 – Microsoft Gold partneris)