BPO House, UAB

Įkurta: 2009

A. Domaševičiaus g. 9, VIlnius

Telefonas (8-5) 278 55 00
Faksas (8-5) 278 55 11

info(eta)bpohouse.lt
www.bpohouse.lt

Apie kompaniją

UAB „BPO House“ yra viena iš pirmaujančių įmonių Lietuvoje, teikiančių verslo procesų nuomos paslaugas (angl. Business Process Outsourcing, BPO), priklausanti „Alna” įmonių grupei – Baltijos šalių IT paslaugų lyderiui.

Mes specializuojamės dirbdami su didelėmis ir/arba sparčiai augančiomis kompanijomis, kurioms reikalingi sudėtingi kompleksiniai IT sprendimai, geras kliento aptarnavimas, nestandartinis požiūris ir kokybiškos paslaugos.
• Mūsų klientų specifinė veikla ir buhalterinės apskaitos vedimo, darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo dokumentacijos tvarkymo ypatumai reikalauja aukštos kvalifikacijos, tarptautinių bei šalies apskaitos standartų žinojimo, taip pat ypač gero Lietuvoje galiojančių mokesčių įstatymų ir darbo teisės aktų išmanymo.
Patirtis
Mūsų įmonė turi sukaupusi profesionalios patirties buhalterinės apskaitos tvarkyme, darbo užmokesčio skaičiavime ir personalo dokumentacijos administravime didelėms įmonėms ir organizacijoms Lietuvoje bei užsienyje.
UAB „BPO House“ šiandien:
• kas mėnesį darbo užmokestį skaičiuoja daugiau kaip 2400 darbuotojų,
• tvarko personalo dokumentaciją daugiau kaip 2500 darbuotojų,
• metinė skaičiuojamojo mūsų klientų darbo užmokesčio suma sudaro virš 125 mln. litų,
• klientų tarpe yra bendrovių, kurių darbuotojų skaičius yra nuo 600 iki 800 darbuotojų.
Bendradarbiaukite su mumis!
UAB „BPO House“ išskirtinumas - garantuotas kokybės lygis, pažangių verslo valdymui skirtų IT įrankių panaudojimas bei platus teikiamų paslaugų portfelis.
• Patikėję „buities rūpesčius“, t.y. šalutines veiklos sritis, mūsų įmonei „BPO House“, galėsite visą dėmesį sutelkti į savo verslo idėjos įgyvendinimą bei plėtojimą.
• Mūsų teikiamų verslo procesų valdymo nuomos paslaugų spektras – itin platus ir visaapimantis. Todėl Jūs galite turėti vieną partnerį visų šalutinių veiklos sričių vystymui – Jūsų laiko, finansų ir darbo sąnaudos bus žymiai mažesnės.
• Mes prisiimame visą atsakomybę už mums patikėtų veiklos sričių atidų, rūpestingą, profesionalų vystymą, o Jūs galite būti tikri, kad šios sritys vystomos, remiantis didele sukaupta patirtimi bei giliu savos srities išmanymu.
• Savo darbe naudojamės tik pažangiomis technologijomis. Tai gali suteikti Jums rimtą konkurencinį pranašumą.
• Esame atidūs savo klientų poreikiams bei pageidavimams, siekiame abiems pusėms malonaus bendradarbiavimo.
• Užtikriname, kad visi mums patikėti duomenys bus saugūs ir konfidencialūs.
• Jūs galėsite lengvai planuoti nepagrindinių veiklos sričių vystymo išlaidas – mes pateikiame vieną sąskaitą su fiksuota suma.

Kompanijos produktai ir paslaugos

Bendrovė teikia apskaitos, darbo užmokesčio skaičiavimo, personalo paieškos bei dokumentacijos administravimo, biuro priežiūros ir administravimo paslaugas Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos įmonėms bei tarptautinėms kompanijoms.

• buhalterinė apskaita sėkmingam Jūsų verslui!
Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų nuoma leidžia bendrovėms daugiau dėmesio skirti pagrindinei veiklai, o mūsų geriausia administravimo praktika ir IT įrankiai suteikia mūsų klientams konkurencinį pranašumą.
„BPO House” specialistai teikia profesionalias buhalterinės apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo, konsultuoja įvairiais mokestiniais klausimais bei atstovauja klientą valstybinėse institucijose. Tvarkydami Jūsų buhalterinę apskaitą, atsakome už savo darbo kokybę ir duomenų konfidencialumą.
Buhalterinės apskaitos vedimo paslaugos apima:
• Apskaitos dokumentų detali peržiūra siekiant užtikrinti jų atitikimą LR teisės aktų reikalavimams;
• Didžiosios knygos įrašų parengimas, atlikimas;
• Ilgalaikio turto, jo nusidėvėjimo apskaita;
• Pardavimų ir pardavimų savikainos apskaita;
• Pirkimų, veiklos sąnaudų apskaita;
• Komandiruočių ir kitokių darbuotojų išlaidų apskaita;
• Periodinių operacijų, kaupimų ir atidėjimų buhalterinėje apskaitoje fiksavimas;
• Įsipareigojimų Įmonei ir Įmonės įsipareigojimų apskaita;
• Ketvirtinių ir metinių buhalterinių ataskaitų ir balanso projekto rengimas ir pateikimas vadovybei (pagal pageidaujamas ir sutartas formas);
• Finansinės atskaitomybės rengimas;
• Finansinių periodų (mėnesio ir metų) uždarymas pagal LR teisės aktų reikalavimus;
• Mokesčių paskaičiavimas, mokesčių ataskaitų parengimas ir deklaravimas:
o Ataskaitos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai parengimas ir pateikimas;
o Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos parengimas ir pateikimas;
o Pelno mokesčio apskaičiavimas ir metinės pelno mokesčio deklaracijos;
o Mokėtino / gautino PVM apskaičiavimas ir PVM deklaracijos;
o Nekilnojamo turto mokesčio deklaracijos;
o Pelno mokesčio prie pajamų šaltinio deklaracijos;
o Taršos mokestis iš mobiliųjų taršos šaltinių;
o Pakuotės, apmokestinamųjų gaminių deklaracijos pagal parengimas pagal kliento pateiktus duomenis;
o Kitos ataskaitos ir deklaracijos;
o Mokesčių užskaitos.
• darbo užmokesčio apskaita:
• darbo užmokesčio skaičiavimas;
• darbo užmokesčio ir avanso mokėjimų duomenų parengimas elektroninei bankininkystei;
• atsiskaitymo lapelių siuntimas el. paštu darbuotojams;
• atostogų rezervo apskaita;
• mokesčių, susijusių su darbo užmokesčio apskaita ir deklaravimas;
• darbo užmokesčio ataskaitos vidiniam naudojimui;
• istorinių darbo užmokesčio duomenų kaupimas;
• darbo užmokesčio sąnaudų ir įsipareigojimų, atostogų rezervo duomenų eksportas į buhalterinės apskaitos programas.
Kiekvienas iš mūsų nori dirbti kompanijoje, kuri rūpinasi savo darbuotojais. Darbuotojų teigiamas nusiteikimas tiesiogiai didina pasiekiamus įmonės rezultatus. Tam, kad jie būtų tinkamai nusiteikę atlikti savo pareigas turime juos motyvuoti. Vienas iš svarbiausių motyvavimo faktorių yra laiku mokamas darbo užmokestis.
Visus su darbo užmokesčio apskaita susijusius darbus ir rūpesčius palikite mums ir atlyginimų mokėjimo dieną Jums tereikės paspausti vieną mygtuką pavedimams atlikti.
Tvarkydami Jūsų darbo užmokesčio apskaitą, atsakome už savo darbo kokybę ir duomenų konfidencialumą.

• Personalo valdymo paslaugos:
Įdarbinimo procedūros.
• naujo darbuotojo asmens bylų formavimas,
• supažindinimas su darbo saugos, gaisrinės saugos ir vidaus taisyklėmis,
• pranešimai SoDrai.
Einamųjų reikalų administravimas.
• Darbuotojo bylos tvarkymas,
• darbo sutarčių pakeitimai,
• įsakymų rengimas,
• ataskaitų teikimas,
• pranešimai SoDrai,
• informavimas apie svarbias datas (gimtadieniai, darbo sukaktys),
• periodinių sveikatos patikrinimų kontrolė ir organizavimas.
Atleidimo procedūros.
• Sutarties nutraukimas, dokumentų saugojimas, patikrinimas ar darbuotojas atsiskaitė su darbdaviu, pranešimai SoDrai.
Kiekvienos įmonės sėkminga veikla yra pagrįsta teisingu žmogiškųjų išteklių svarbos suvokimu. Perspektyviai mąstantys darbdaviai, vis daugiau dėmesio skirdami personalo valdymui, dėl laiko, o gal ir patirties stokos dažniausiai kreipiasi į šios srities profesionalus. Tai logiškas žingsnis, siekiant efektyvaus verslo. Daugiau dėmesio skirkite savo pagrindinei veiklai, o šalutines veiklos sritis perduokite jose dirbantiems išorės partneriams – taigi, personalo valdymo dokumentaciją patikėkite „BPO House“. Mūsų geriausia personalo administravimo praktika ir patikimi IT įrankiai garantuoja profesionalų personalo valdymo dokumentacijos tvarkymą bei duomenų konfidencialumą.
Mūsų specialistai profesionaliai pasirūpina šiuolaikinių, verslo reikmėms pritaikytų pastatų, kuriuose nuomojami biurai, patalpų valymų bei biurų administravimų.
• Biurų patalpų valymo paslaugos:
• Komunalinių paslaugų apskaita;
• Einamieji remonto darbai;
• Biuro inžinerinių sistemų priežiūra;
• Automobilių parko priežiūra;
• Techninės priežiūros žurnalų pildymas;
• Pasiūlymų teikimas dėl pastato tobulinimo;
• Ilgalaikio turto inventorizacija;
• Sutarčių su tiekėjais ir pastato priežiūros tarnybomis administravimas;
• Priešgaisrinės ir darbų saugos administravimas;
• Pastatų ūkio valdymo proceso administravimas;
• Ūkio darbai.
• Biurų administravimo paslaugos:
• Biuro įrangos funkcionavimo priežiūra;
• IT ūkio ir telekomunikacijų priežiūra;
• Patalpų valymo bei aplinkos tvarkymo paslaugos;
• Apsaugos ir praėjimo kortelių priežiūra;
• Baldų, įrangos ir kt. civilinis draudimas;
• Archyvų sutvarkymo organizavimas;
• Siuntų ir siunčiamos korespondencijos valdymas;
• Kitų biuro poreikių įvykdymas;
• Pagalba būnant socialiai atsakingais (org. technikos, tonerių, elementų) saugus utilizavimas, popieriaus perdavimas perdirbimui.
• Biuro įrengimo projektų valdymas:
• Kliento poreikius atitinkančių patalpų suradimas;
• Interjero įrengimas pagal kliento norus;
• Pilnas darbo vietos paruošimas nuo sąvaržėlės iki kompiuterinės įrangos;
• Komunikacijų įvedimas;
• IT ūkio įrengimas;
• Virtuvėlių, poilsio kambarių ir san. mazgų įrengimas;
• Apsaugos sistemų įrengimas;
• Visos kitos su biuro įrengimu susijusios paslaugos.

Sertifikatai

Sertifikatai: ISO 9001:2008