Blue Bridge Bond, UAB

Įkurta: 2007

J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius

Telefonas +370-5-2526060
Faksas +370-5-2526069

info(eta)bluebridge.lt
www.bluebridge.lt, http://idebesis.bridge2cloud.lt/

Apie kompaniją

„Blue Bridge Bond“ teikia IT priežiūros ir debesų kompiuterijos paslaugas.

Paslaugos:

Paslaugos įmonės vadovui

• begIN - darbo vietos paslauga, užtikrinanti visą standartinei darbo vietai reikalingą funkcionalumą bei techninę įrangą.
• INmail - el. pašto ir bendradarbiavimo paslauga, suteikianti jos vartotojams elektroninio pašto funkcionalumą bei išplečianti jį tokiomis bendro darbo organizavimo priemonėmis kaip e. kalendoriai, bendrų įmonės resursų valdymas, užduočių delegavimas ir bendri kontaktai.
• spamOUT - el. pašto apsaugos paslauga, jos vartotojams užtikrinanti efektyvią apsaugą nuo elektroninių šiukšlių (angl. spam) ir el. paštu plintančių virusų.
• fileIN - duomenų saugyklos paslauga, suteikianti galimybę jos vartotojams talpinti, keistis ir dirbti su bylomis bendroje erdvėje, užtikrinant duomenų saugumą.
• printOUT - spausdinimo paslauga, užtikrinanti jos vartotojams visą reikalingą spausdinimo ir kopijavimo funkcionalumą.
• goOUT - virtualios darbo vietos paslauga, suteikianti galimybę turėti savo kompiuterinę darbo vietą duomenų centre.
• docIN - dokumentų valdymo paslauga, suteikianti galimybę centralizuotai saugoti įmonės dokumentus bei automatizuoti su jais susijusias užduotis ir darbų sekas.
• INteam - vidinio įmonės portalo paslauga, užtikrinanti vidinės įmonės informacijos sklaidą, darbuotojų bendradarbiavimą ir žinių bazės kaupimą.
• INcrm - ryšių su klientais valdymo paslauga, suteikianti galimybę valdyti ir planuoti pardavimų procesą bei centralizuotai kaupti ir analizuoti su juo susijusią informaciją.
• INerp - įmonės išteklių valdymo paslauga, leidžianti valdyti gamybinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių informaciją bei su ja susijusius procesus.
• countIN - buhalterinės apskaitos paslauga, leidžianti efektyviai valdyti įmonės finansus bei tvarkyti apskaitą.
• INtime - projektų valdymo paslauga, suteikianti galimybę efektyviai kontroliuoti įmonės vykdomus projektus bei su jais susijusias užduotis ir žmogiškuosius resursus.
• connectIN - nuotolinio prisijungimo paslauga, suteikianti galimybę jos vartotojams saugiai naudotis įmonės IT paslaugomis, nebūnant darbo vietoje.
• logIN - centralizuoto vartotojų valdymo paslauga, leidžianti jos vartotojams saugiai dirbti vieningoje kompiuterinėje sistemoje.
• admIN - IT infrastruktūros priežiūros ir valdymo paslauga.

Paslaugos IT vadovui

• b2server - virtualaus serverio paslauga, suteikianti įvairius reikalingus skaičiavimo bei programinės įrangos resursus.
• b2database - SQL duomenų bazių paslauga, užtikrinanti platformą duomenų bazės veikimui.
• b2test - IT sistemų testavimo paslauga, užtikrinanti naujų arba atnaujintų sistemų veikimo išbandymą prieš pradedant jomis naudotis.
• b2watch - IT infrastruktūros monitoringo paslauga, leidžianti nuolatos stebėti turimą infrastruktūrą bei nedelsiant sužinoti apie jos sutrikimus.
• b2waf - Interneto tinklapių apsaugos paslauga, užtikrinanti specializuotą web aplikacijų, internetinių tinklapių bei portalų apsaugą.
• b2safe - rezervinio kopijavimo paslauga, užtikrinanti kliento IT infrastruktūroje laikomų duomenų rezervinių kopijų darymą bei jų saugojimą nutolusiame duomenų centre.
• b2planB - IT sistemų tęstinumo paslauga, užtikrinanti išteklius, reikalingus IT sistemų veikimui, įvykus gedimui kliento infrastruktūroje.

Partneriai

„Hewlett Packard“, „Microsoft“, „VMware“, „Google“