Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas LITI, VšĮ

Įkurta: 2009

Saulėtekio al. 15, LT-10224, Vilnius

Telefonas +370 686 00199
Faksas +370 5 207 7907

ideja(eta)inovacija.eu
http://www.liti.lt/index.php/en/

Apie kompaniją

Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas, LITI, įsteigtas 2009 metais, subūręs kompetentingų informacinių technologijų ir socialinių mokslų krypčių mokslininkų ir ekspertų komandą, aktyviai dirba mokslo veiklos vadybos srityje, skatindamas modernių technologijų ir socialinių inovacijų taikymą moksle, versle ir viešajame sektoriuje. LITI vykdo ir koordinuoja projektus bei užtikrina sklandų mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

LITI siekia tapti moderniu mokslo vadybos centru, tarpininkaujančiu ir padedančiu mokslo sektoriui efektyviai bendrauti su verslo bendruomene bei viešuoju sektoriumi pristatant bei įgyvendinant mokslinių tyrimų ir mokslo pasiekimų rezultatus.

Instituto veiklos kryptys:

Dalyvavimas mokslinėje veikloje
Institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių mokslinėmis institucijomis ir mokslininkais, dalyvauja projektuose ir mokslinių tyrimų programose, užsako, vykdo ar koordinuoja taikomųjų tyrimų vykdymą informacinių technologijų, žinių ekonomikos, socialinių inovacijų, finansinių inovacijų, kūrybinių industrijų plėtros, vadybos procesų valdymo srityse.

Klasterių ir konsorciumų kūrimas ir jų veiklos koordinavimas
Institutas yra "Skaitmeninių medijų klasterio” ir “Debesų kompiuterijos” klasterio koordinatoius, koordinuoja projektų dalyvių konsorciumus.

Mokslo – verslo – viešojo sektoriaus (Triple Helix) partnerystės plėtojimas
Institutas, prisidėdamas prie taikomųjų tyrimų įgyvendinimo, padeda valstybės institucijoms formuoti valstybės politiką informacinių technologijų, žinių vadybos, socialinių inovacijų ir kūrybinių industrijų sektoriuje.

Konsultacinė veikla
Institutas teikia metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, pasiūlymus ir nepriklausomus vertinimus valstybės institucijoms, socialinėms grupėms ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant nacionalines žinių ekonomikos, ūkio bei visuomenės raidos strategijas.

Mokymų ir konferencijų organizavimas
Institutas organizuoja konferencijas, seminarus, mokymo kursus informacinių technologijų, žinių ekonomikos, kūrybinės visuomenės, socialinių inovacijų klausimais.

Mokslo ir technologijų plėtrai reikalingų investicijų pritraukimas