Kauno informacinių technologijų mokykla, VšĮ

Įkurta: 1990

Laisvės al. 33, LT44311 Kaunas

Telefonas (8 37) 20 17 10
Faksas (8 37) 22 66 64

info(eta)kitm.lt
http://kitm.lt/

Apie kompaniją

Profesinio mokymo skyrius šiuo metu ruošia septynių profesijų atstovus: kompiuterių tinklų derintojus, multimedijos paslaugų teikėjus, mobiliosios elektronikos taisytojus, žiniatinklio programuotojus, sekretorius, apskaitininkus ir kasininkus ir finansinių paslaugų teikėjus. Visoms specialybėms įgyti priimami asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė – 1 metai). Kompiuterių tinklų derintojo, multimedijos paslaugų teikėjo, žiniatinklio programuotojo, finansinių paslaugų teikėjo ir sekretoriaus specialybėms įgyti taip pat priimami asmenys, baigę pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklą (mokymosi trukmė – 2,5 metų).

Kompanijos produktai ir paslaugos

• Akademinio bevielio ryšio sistema Eduroam;
• Elektroninis mokyklos paštas veikiantis debesų technologijų pagrindu (Microsoft, Google);
• Išmanios lentos;
• Šviesolaidinis internetas, spartus vietinis kompiuterių tinklas;
• Dedikuotas mokyklos serveris;
• Linus ir Windows virtualizavimas;
• Kompiuterių tinklų simuliatorius;
• Virtuali mokymo sistema Educton.

Naudojamos technologijos

KITM pagrindinė veiklos sritis yra švietimas, o pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Mokyklos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra tokios: pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, kitas mokymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas ir švietimui būdingų paslaugų veikla.
Gimnazijos skyriuje mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo (I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) programas. Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Norėdami tęsti mokslus Mokykloje, mokiniai gali pasirinkti vieną iš septynių profesinio mokymo programų ir mokytis jas kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse arba rinktis kitą mokymo(-si) įstaigą. Sėkmingai baigę gimnazijos IV klasę (12 klasių) ir išlaikę mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus, mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Toliau mokiniai mokosi pasirinktos specialybės dalykų, o dalis absolventų tęsia mokslus Kauno kolegijoje arba kitose aukštosiose mokyklose.
Mokykla taip pat vykdo suaugusiųjų mokymą pagal penkias formaliojo profesinio mokymo programas: apskaitininko, kompiuterio vartojimo pagrindų, sekretoriaus, kompiuterių tinklų derintojo ir multimedijos paslaugų teikėjo. Mokymas trunka nuo 5 iki 30 savaičių. Mokykla taip teikia tęstinio mokymo paslaugas pagal 10 neformaliojo tęstinio mokymo programų, įskaitant web programavimo, interneto svetainių kūrimo, kibernetinio saugumo, interneto išteklių, darbo kompiuterių pagrindų ECDL programas ir kt.

Sertifikatai

Eramus+ profesinio mokymo mobilumo chartija.

Partneriai

UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“
UAB „Forum Cinemas“
UAB "Eltel Networks"
UAB „Ntsg“
Red Hat Academy