Panevėžio kolegija

Įkurta: 2002

Laisvės a. 23, LT-35200, Panevėžys

Telefonas +370 45 460322
Faksas +370 45 510009

kolegija(eta)panko.lt
http://panko.lt/

Apie kompaniją

Panevėžio kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra bei neformalusis švietimas. Panevėžio kolegija turi didžiulę patirtį rengdama technologijos (informacinių technologijų, elektros inžinerijos, statybos), biomedicinos (bendrosios praktikos slaugos, kineziterapijos, burnos higienos) bei socialinių mokslų (verslo vadybos, tarptautinio verslo, logistikos, buhalterinės apskaitos) krypties specialistus, kurie vėliau sėkmingai įsidarbina tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šiame procese aktyviai dalyvauja 3 grandys: studentai, darbdaviai ir aukštoji mokykla. Studijų procesą užtikrina trys fakultetai: Technologijos mokslų, Biomedicinos mokslų bei Socialinių mokslų.

Kompanijos produktai ir paslaugos:

Panevėžio kolegija orientuota į kokybiškas aukštojo mokslo studijas ir praktinę veiklą bei užtikrina aukštojo mokslo prieinamumą Aukštaitijos regione ir įgyvendina mokymosi visą gyvenimą principą.
Panevėžio kolegija teikia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas technologijos, biomedicinos ir socialinių mokslų kryptyse. Kolegijos tyrėjai vykdo klientų valdymo sistemos diegimo, debesų kompiuterijos paslaugų pritaikymo įmonės poreikiams galimybių studijas, programinės įrangos kūrimo, kompiuterių tinklų projektavimo, pastatų energetinio efektyvumo, vartotojų pasitenkinimo, lojalumo, konkurencinės aplinkos, sumaniosios specializacijos krypčių pritaikomumo ir kitus tyrimus, aktualius regiono verslo organizacijoms.
Kolegija organizuoja seminarus, konferencijas, kvalifikacijos tobulinimo renginius, vykdo neformaliojo švietimo programas.

Partneriai:

Panevėžio kolegija didžiuojasi turėdama itin platų patikimų partnerių – verslo, švietimo, valdžios ir kitų organizacijų ratą. Kolegija yra pasirašiusi daugiau nei 250 bendradarbiavimo sutarčių.
Kolegija bendradarbiauja su šiomis informacinių technologijų sektoriaus įmonėmis: AB „Telia Lietuva“, UAB „EIT Sprendimai“, UAB „Cgates“, UAB „Eksitonas“, UAB „Creation Labs“, UAB „Ieškok komunikacijos“ ir kt.
Kolegija yra INFOBALT, Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumo, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Karjeros valdymo informacinės sistemos konsorciumo, Lietuvos vadybos kokybės ir inovacijų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos kolegijų direktorių asociacijos, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei kitų asociacijų narė.

Veiklos kryptis:

Panevėžio kolegijoje vykdomos 22 koleginių studijų programos iš technologijos, biomedicinos ir socialinių mokslų krypčių. Kolegija suteikia galimybes studentams, dėstytojams ir darbuotojams pagal Erasmus+ programą studijuoti Europos universitetuose, atlikti praktiką ir stažuotis Europos įmonėse.

Naudojamos technologijos:

Panevėžio kolegija naudoja šias informacines ir komunikacines technologijas: Cisco Academy, LDAP, VmWare, Remote Desktop Connection, Moodle.


Tarptautiniai projektai:

1. „Smart metering & home automation skills for electricians“ (SMARTEL) (Išmaniųjų matavimų ir na-mų automatikos technologijų mokymas elektrikams).
2. „Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools” (DIAD-tools) (Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas).
3. International cultural exchange project (Tarpkultūrinių mainų projektas).

Sertifikatai:

2013 m. Kolegija baigė įgyvendinti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos Panevėžio kolegijoje tobulinimas“. 2013 m. birželio mėn. Kolegijos vadybos sistema sertifikuota pagal tarptautinio standarto ISO 9001:2008 reikalavimus. 2017 m. gegužės mėn. Panevėžio kolegijos kokybės vadybos sistema buvo resertifikuota pagal atnaujintą standartą ir jai įteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad teikiamos paslaugos ir veikla atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.