Deloitte Lietuva, UAB

Įkurta: 0000

Jogailos g. 4, Vilnius

Telefonas +370 5 255 3000
Faksas +370 5 212 6844


www.deloitte.lt

Apie kompaniją

UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (kartu − „Deloitte Lietuvoje“) yra Deloitte Central Europe Holdings Limited organizacijos padaliniai Lietuvoje. „Deloitte“ Lietuvoje yra viena iš pirmaujančių profesines paslaugas teikiančių organizacijų šalyje. Daugiau kaip 100 vietinių ir tarptautinių ekspertų teikia audito ir užtikrinimo, apskaitos, mokesčių, finansų bei valdymo konsultacijų ir teisines paslaugas.

Tarptautiniai projektai:

Kasmet Deloitte skelbia Vidurio Europos reitingą „Technology Fast 50“, kuriame reitinguojamos sparčiausiai augančios regiono technologijų įmonės pagal jų pajamų augimą per ketverių metų laikotarpį. Kad įmonės galėtų dalyvauti ir konkuruoti pagrindinėje Vidurio Europos „Fast 50“ kategorijoje, jos būtinai turi atitikti šiuos kriterijus:

• kasmetinės pajamos per paskutiniuosius kiekvienus metus turi siekti mažiausiai 50 000 Eur;
• įmonės buveinė turi būti Vidurio Europos šalyje (Albanijoje, Bulgarijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Moldovoje, Juodkalnijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje ar Slovėnijoje);
• technologijų įmonė turėtų plėtoti ir gaminti technologijas arba nemažą kapitalo dalį skirti moksliniams tyrimams bei eksperimentinei plėtrai;
• turėti nuosavybės struktūrą, kuri neapima daugumai priklausančių dukterinių strateginių subjektų įmonių.

„Kylančių žvaigždžių“ kategorija:

„Kylančių žvaigždžių“ kategorijoje „Deloitte“ reitinguoja įmones, kurios turi didelį potencialą, tačiau yra pernelyg naujos, kad atitiktų minimalų ketverių metų veiklos kriterijų, taikomą pagrindinei kategorijai. Tinkamos įmonės turi vykdyti veiklą nuo trejų iki penkerių metų ir jų pajamos turi viršyti EUR 30 000 per kiekvienus iš paskutinių trejų metų.

„Didžiojo penketo“ kategorija:

„Didžiojo penketo“ kategorijoje reitinguojamos didelės įmonės, kurių augimas per ankstesnius penkerius metus buvo itin didelis. Kad būtų tinkamos reitingui, įmonės turi tenkinti tuos pačius kriterijus, kaip ir pagrindiniam „Fast 50“ reitingui, išskyrus tai, kad metinės pajamos per paskutinius vertintus metus šiai kategorijai turi viršyti EUR 25 mln.

Deloitte „Technology Fast 500“ programoje reitinguojamos sparčiausiai augančios viešojo ir privataus sektoriaus technologijų, žiniasklaidos, telekomunikacijų, gyvosios gamtos mokslų ir švariųjų technologijų bendrovės iš EMEA regiono (Europa, Artimieji Rytai ir Afrika) šalių, remiantis procentiniu pajamų augimu per ketverių metų laikotarpį.