SCORIFY, UAB

Įkurta: 2009

Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius

Telefonas +370 682 44801
Faksas

info(eta)scorify.lt
http://scorify.lt/

Apie kompaniją

Scorify pagrindinė veikla – tai didelės imties (Big Data) informacijos kaupimas, jos sisteminimas bei analizavimas taikant įvairius matematinius algoritmus. Bendradarbiaujame su valstybiniais bei privačiais duomenų registrais, platiname šių registrų duomenis, kurie yra labai svarbūs įmonės rizikai valdyti, pardavimams didinti bei kitiems verslo sprendimams priimti.

Mes padedame įmonėms suprasti duomenis, įvertinti praeities įvykius, adekvačiai vertinti esamą situaciją bei efektyviai prognozuoti ateitį ir tada priimti sprendimus, kurie leidžia pasiekti aukštesnį augimo lygį, pelningumą, didesnį klientų pasitenkinimą ir mažesnę riziką. Pasitelkiame pažangiausius ekonometrinius bei dirbtinio intelekto algoritmus.

Mūsų sukurtais modeliais jau sėkmingai naudojasi finansų įstaigos, tarpusavio skolinimo platformos, telekomunikacijų bendrovės. Scorify modeliai skirti sprendimams priimti visame kliento gyvavimo cikle, bet kuriame verslo ir viešajame sektoriuose.


Veiklos kryptys:

Unikalių dirbtinio intelekto principais paremtų analizės ir prognozavimo platformų kūrimas, vartotojų elgsenos analizė, kredito rizikos vertinimas ir valdymas.

Kompanijos produktai ir paslaugos

Rinkos ir lyginamosios analizės įrankiai – palygina įmonės veiklos rezultatus, klientų srautus, portfelio kredito riziką, nemokų lygius ir kitus veiklos parametrus su kitomis rinkoje veikiančiomis įmonėmis. Ataskaitos bei įvairūs parametrai suteikia galimybę įvairiapusiškai įvertinti padėtį rinkoje, identifikuoti rinkos ir konkurentų pliusus ir minusus, atrasti galimybes efektyvesnei plėtrai.

GOscore generic ir inividualizuoti kredito rizikos modeliai efektyviai matuoja bei leidžia suvaldyti klientų kredito riziką ir suformuoti atidėjinius nuostoliams padengti. GOscore skolų išieškojimo tikėtinumo įrankis padės pasirinkti skolų išieškojimo strategijas, o GOscore klientų poreikių prognozavimo modelis padės atsirinkti potencialius klientus bei prognozuoti poreikių tikėtinumą prekėms ar paslaugoms.

KYC. Scorify informacija ir produktai padeda nustatyti atstovavimo teises ir tikruosius naudos gavėjus.

GDPR. Scorify teisininkai padės pasiruošti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įdiegimui kreditavimo procesuose.

PRDB. Scorify įdiegia ir palaiko duomenų teikimo Lietuvos bankui platformą.

Kredito rizikos vertinimo ir valdymo įrankiai. Scorify siūlo išsamias kredito ataskaitas apie fizinius ir juridinius asmenis, nustato asmenų tarpusavio sąsajas, teikia rizikos monitoringo įrankius, palaiko prisijungimus prie visų valstybinių registrų (nekilnojamojo turto registro, gyventojų registro, autotransporto registro ir kt.).