INVL Technology, UTIB

Įkurta: 2015

Gynėjų 14, Vilnius, LT-01109

Telefonas +370 5 279 0601
Faksas

info(eta)invltechnology.lt
https://www.invltechnology.lt

Apie kompaniją

„INVL Technology“ – į informacinių technologijų verslus investuojanti uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), listinguojama AB Nasdaq Vilnius (INC1L) .
Bendrovė sukurta 2015 m. pradžioje, susijungus turto valdymo ir informacinių technologijų verslo įmonėms AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė.

2015 m. liepos 3 d. „INVL Technology“ išplatino naują akcijų emisiją ir pritraukė 10 mln. eurų išleisdama 6 060 607 akcijų po 1,65 euro.

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas suteikė „INVL Technology“ UTIB licenciją. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 metų liepos 14 d., taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dvejiems metams.

UTIB statusą gavusios bendrovės valdymą perėmė turto valdymo grupei „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“.

UTIB „INVL Technology“ veikia kaip diversifikuotas, į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, padedantis globalizuoti valdomų nacionalinių įmonių veiklą ir plėsti bendrovių paslaugų portfelius.

„INVL Technology“ investuoja ir vysto potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų bendroves Europoje. Bendrovė siekia jas paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų bendrovių intelektinį kapitalą ir prieigą prie rinkų.

„INVL Technology“ tikslas – padidinus valdomų įmonių vertes, pelningai jas parduoti ir taip sukurti reikšmingą investicijų grąžą investuotojams.
2017 m. pabaigoje „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelį sudarė 15 veiklą vykdančių įmonių.
Šiuo metu „INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su dukterinėmis bendrovėmis Lietuvoje „NRD Systems“ (UAB NRD), UAB „Etronika“, Tanzanijoje „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, Ruandoje „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladeše „NRD Bangladesh Ltd.“ bei asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“, Lietuvos UAB BAIP su dukterine UAB „Acena“, Lietuvos UAB NRD CS, Lietuvos UAB „Algoritmų sistemos“ ir Estijos „Andmevara AS“ su dukterine bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“.
Valdomos bendrovės yra skirstomos į 3 funkcines grupes: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, kibernetinio saugumo bei IT paslaugų ir programavimo.
„INVL Technology“ valdomų įmonių sukauptas potencialas – žinios, patirtis ir jų sinergija paremtas verslo modelis – atveria galimybes ne tik vykdyti išskirtinio masto bei sudėtingumo projektus informacinių ir ryšių technologijų srityje, bet ir dirbti pasaulio mastu. Daugiau apie įmonių intelektinį kapitalą: https://www.invltechnology.lt/lit/lt/musu-turtas/intelektinis-kapitalas