Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Įkurta: 1956

Saulėtekio al. 11, Vilnius 10221

Telefonas (8-5) 274 4938
Faksas

vgtu(eta)vgtu.lt
http://www.vgtu.lt/

Apie kompaniją

Esame viena didžiausių bei inovatyviausių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Mūsų tikslas – ugdyti pilietiškai atsakingas, kūrybingas, mokslui ir naujosioms technologijoms imlias asmenybes. Skatindami mokslo pažangą, siekiame prisidėti prie Lietuvos socialinės ir ekonominės gerovės, šalies bei viso regiono plėtros.

Esame atviri bei skaidrūs: dėl nuolat skatinamų naujovių, požiūrių įvairovės ir bendradarbiavimo, bendruomenės iniciatyvos tampa svarbios ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu lygiu. Universiteto veikla grįsta atvirumo, efektyvumo ir nuolatinio tobulėjimo vertybėmis, taigi vertiname kiekvieno universiteto bendruomenės nario kūrybiškumą, naujų galimybių paieškas, greitą reakciją į aplinkos pokyčius. Tokia universiteto dvasia padeda VGTU studentams ir dėstytojams tapti socialinių, ekonominių, technologinių sričių inovatoriais bei lyderiais.
Universiteto misija – ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, skatinti mokslo pažangą, socialinę ir ekonominę gerovę, kurti vertę, užtikrinančią Lietuvos ir regiono plėtrą globaliame pasaulyje.

Universiteto vizija – prestižinė Lietuvos aukštoji mokykla, kurios mokslo ir studijų lygis atitinka geriausių Europos technikos universitetų lygį. Ji patraukli Lietuvos ir užsienio mokslininkams bei studentams, geba atsakyti į aplinkos iššūkius ir turi didelę socialinę svarbą šalies pažangai.

Universiteto tikslai yra:
rengti kvalifikuotus, kūrybiškus ir socialiai aktyvius profesionalus, kurie gebėtų sėkmingai dirbti tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo ir darbo rinkose;
vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, koncentruojant mokslinę veiklą aukščiausios kompetencijos mokslo padaliniuose ir vykdant pripažintų mokslininkų pritraukimo politiką;
kurti moksliniais tyrimais grindžiamas inovacijas visuomenei ir verslui, tapti Baltijos šalių universitetų lyderiu darnios statybos, transporto, darnios aplinkos, informacinių technologijų ir komunikacijų mokslo srityse;
skatinti šalies ir regiono darnų vystymąsi ir ugdyti inovatyvią visuomenę.