Paieška naujienose

Naujienų prenumerata

INFOBALT naujienos

2013-05-27 | INFOBALT naujienos | Intelektinė nuosavybė | Rinkų apžvalgos ir statistika

Autorinės rinkliavos situacijos Europos Sąjungoje apžvalga

Kopijavimo asmeniniam naudojimui mokesčiai yra pasenusi koncepcija, atėjusi dar iš analoginių formatų naudojimo amžiaus ir pradžioje taikyta tik tuščioms laikmenoms, pvz., kasetėms ir VHS juostoms, siekiant atsiskaityti su teisių turėtojais už radijo bei televizijos transliacijų įrašymą (kopijavimą asmeniniam naudojimui). Šiandienos skaitmeninio turinio aplinkoje autorių teisių mokesčiai yra taikomi ir įvairiems skaitmeniniams elektroniniams įrenginiams, pvz., kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, skaitmeninėms įrašomosioms laikmenoms, spausdinimo / atvaizdavimo įrenginiams ir t.t.

Dabartinis įrenginių apmokestinimu pagrįstas autorių teisių modelis paprasčiausiai yra neveikia. Jis tiesiog nėra pritaikytas skaitmeniniam amžiui ir jo, deja, neįmanoma ir koreguoti. Toks modelis lemia vieningos skaitmeninės rinkos iškreipimą ir susiskaldymą, trukdo kurti inovatyvius teisėto (licencijuojamo) turinio pateikimo verslo modelius, ištrina ribas tarp teisėtų ir neteisėtų kopijų platinimo, kurio pasekoje yra skatinamas piratavimas. Be to, mokesčių sistema yra neefektyvi ir nesąžininga tiek mokesčių rinkėjų, tiek jų paskirstytojų atžvilgiu. Suinteresuotosioms šalims, ypač įrenginių gamintojams ir importuotojams, ją sunku ir brangu įgyvendinti. Taip pat sistema yra nesąžininga ir Europos vartotojų atžvilgiu – iš esmės jie net nežino, kad moka mokestį, ir tikrai nežino, kiek moka ir už ką.

Dėl šios priežasties kopijavimo asmeniniais tikslais sistemos yra ginčijamos daugybėje teismo bylų visoje ES, vis dažniau kreipiantus į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą bei teikiant vis daugiau skundų Europos Komisijai. Tai rodo, kad sistema turi daug spragų ir yra neefektyvi, nors yra kitų alternatyvių, modernesnių ir efektyvesnių būdų atsiskaityti su kūrėjais.

Be to, vis dažniau skaitmeninis turinys vartotojui pateikiamas tokiais būdais, kai kopijavimas asmeniniam naudojimui visai nenaudojamas - nuolat atsiranda naujų verslo modelių. Vis daugiau turinio platinimo paslaugų muzikos ar vaizdo įrašus klientams teikia tiesioginės transliacijos (streeming) būdu. Tokie tiesioginio kūrinio naudojimo verslo modeliai imami taikyti net ir knygoms. Tai vyksta, nes daugėja galimybių naudoti laidinį ir belaidį plačiajuostį ryšį. Naudojant visiškai naujos koncepcijos modelį, turinys nėra kopijuojamas į kažkokią laikmeną, o yra tiesiog nuskaitomas iš interneto. Šioms paslaugoms užkariaujant vis didesnę rinkos dalį ir keičiant kitas platinimo formas (fizinę formą, atsisiuntimą), nebelieka teisinio pagrindo, remiantis atgaminimo teisės išimtimi, rinkti mokesčius įrenginiais pagrįstus mokesčius.

Po 9 mėnesius trukusio tarpininkavimo proceso tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, šių metų sausį buvęs ES komisaras António Vitorino, vidaus rinkos komisaro M. Barnier paskirtas kopijavimo asmeniniam naudojimui mokesčių reformos tarpininku, išleido savo ilgai lauktas rekomendacijas dėl mokesčių sistemos už asmeninį naudojimą. 

Savo ataskaitoje A. Vitorino priėjo išvados, kad dabartinis mokesčių nustatymo būdas nacionaliniu lygiu kertasi su vidaus rinkos principais. A. Vitorino pabrėžė licencijuojamų skaitmeninių paslaugų vertę. Jis siekė paaiškinti, kad licencinių kopijų kopijavimas neturi būti apmokestintas, nes nedaro žalos teisių turėtojui, todėl už licencinio turinį klientas neturėtų mokėti du kartus. Tokia paprasta priemonė paskatintų naujų skaitmeninio amžiaus verslo modelių kūrimą. 
A. Vitorino pateikė kelis konstruktyvius pasiūlymus, kurie padėtų palengvinti esamą sistemą, kol ji bus naudojama.

Šalys narės susirinks Briuselyje gegužės 29 dieną Konkurencingumo Taryboje aptarti A. Vitorino ataskaitą ir nuspręsti dėl tolesnių veiksmų ES lygiu. 

Patalpino: