Paieška naujienose

Naujienų prenumerata

INFOBALT naujienos

2016-09-29 | INFOBALT naujienos | Informacinė visuomenė | Eksportas

Infobalt narės pristatys Lietuvos IRT sektorių Ukrainoje

Š. m. rugsėjo 21-23 d. buvo organizuojama verslo misija Ukrainoje. Rugsėjo 22 dieną Kijeve vyko Lietuvos IT kompanijų „Blue Bridge Code“, „Integris“, „SIS“, „B.G.M“, „INTA“, „B-NOVO“ susitikimas su Ukrainos valstybinėmis institucijomis, Ukrainos IT įmonėmis, spaudos atstovais. Pagrindinis verslo misijos tikslas – susipažinti su Ukrainos IRT sektoriaus rinka, užmegzti santykius su verslo atstovais.

Verslo misijos metu susitikta su Ukrainos elektroninės vyriausybės agentūros atstovais, taip pat su Ukrainos IT asociacija. Susitikimo metu asociacija „Infobalt“ ir Ukrainos IT asociacija apsikeitė gerąja patirtimi, pristatė iš arčiau savo veiklas, todėl ateityje tikimąsi gerų santykių perspektyvos. Organizuojamo renginio metu susitikta su 70 Ukrainos įmonių, potencialių IT verslo partnerių, todėl visoms suinteresuotoms įmonėms, kurios nedalyvavo šioje verslo misijoje, asociacija „Infobalt“ perduos kontaktus, jei planuos bendradarbiavimą.

Asociacija „Infobalt“ su įmonėmis, dalyvavusiomis Ukrainos verslo misijoje, džiaugiasi naujų, naudingų kontaktų užmezgimu. Dalyvavusieji, besidalindami savo IT sprendimais, tikisi, kad ateityje bus siekiama bendrų tikslų, gerinant ir tobulinant IT tematiką visose naujausiuose technologijų sferose.

Lietuvos įmonių dalyvavimas parodoje yra finansuojamas projekto „INFOBALT narių grupinės eksporto iniciatyvos skatinimas“ (INGEIS) lėšomis pagal pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. 

  

 

Patalpino: Viktorija