Paieška naujienose

Naujienų prenumerata

Iniciatyvos, vykdomi projektai

2017-01-13 | Iniciatyvos, vykdomi projektai | Informacinė visuomenė | Švietimas ir kvalifikacija

Komunikacija KTU ir INFOBALT. Mentorystės programa WOMEN GO TECH ir KTU praktikos lektoriai

 

Dėstantiems praktikams KTU įsteigtos docento praktiko ir profesoriaus praktiko pareigybės

 

Siekiant būsimiems įvairių sričių specialistams suteikti kuo daugiau šiuolaikines rinkos tendencijas atitinkančių ir praktinius industrijų poreikius tenkinančių žinių, Kauno technologijos universitetas (KTU) įsteigė profesoriaus praktiko ir docento praktiko pareigybes.

Įžengę į Universiteto auditorijas kaip dėstytojai, savo sričių lyderiai galės iš anksto įvertinti studentų potencialą, suteikti jiems tų žinių, kurios bus reikalingos ateityje sėkmingai įsiliejant į darbo rinką.

Daugiau nei dešimtmetį globaliose rinkose dirbantys ir daug praktinių žinių įgiję profesionalai geba priartinti naujausias mokslines teorijas prie konkrečių, praktinių sprendimų reikalaujančių problemų. Tai skatina studentus didinti savo žinių bagažą ir antrepreneriškumą.

Studijų procese pasitelkiant realių atvejų, su kuriais susiduriama kasdienėje verslo aplinkoje, analizę, neretai gimsta originalūs sprendimai, kurių pagrindu kuriami didelę pridėtinę vertę kuriantys startuoliai.

KTU sprendimas įsteigti profesoriaus praktiko ir docento praktiko pareigybes yra susijęs ne tik su tuo, jog 2016 metais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pripažino Universitetą viena iš dviejų Lietuvos aukštųjų mokyklų, imliausiai bendradarbiaujančių su verslu. Šį žingsnį paskatino ir tai, jog, remiantis studentų apklausų rezultatais, galimybė įgyti šiuolaikinės rinkos poreikius atitinkančių žinių yra bene svarbiausias kriterijus stojantiesiems į aukštąją mokyklą.

Docento praktiko pareigybei taikomi tokie reikalavimai, kaip ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis ir ne mažesnė nei 5-erių metų praktinės veiklos patirtis, o profesoriaus praktiko – ne žemesnis nei daktaro laipsnis ir ne mažesnė nei 10 metų profesinė patirtis.

Tuo tarpu dėstyti kviečiami aukštos kvalifikacijos menininkai turi turėti ne mažesnę kaip 10 metų meninės veiklos patirtį, o jų veikla turi būti pelniusi tarptautinį pripažinimą. Be to, profesoriai praktikai ir docentai praktikai yra kviečiami dėstyti nepagrindiniam darbui Universitete.

Patalpino: Viktorija