Kas mes esame

Asociacija INFOBALT  – nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija. INFOBALT siekia sukurti geriausias sąlygas IRT pramonės augimui, kuris teiktų pridėtinę vertę asociacijos nariams, būtų naudingas Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui. Įkurta 1994 metais, šiuo metu INFOBALT vienija daugiau nei 170 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių ir mokslo bei studijų institucijų. Šiose įmonėse ir organizacijose dirba daugiau nei 10 000 informacinių ir ryšių technologijų specialistų. 2013 metais asociacijos narių indėlis į Lietuvos BVP sudarė daugiau kaip 2,5 mlrd. litų.

 

Asociacijos „INFOBALT“  vertybės:

Bendradarbiavimas – laimėkime kartu;
Atvirumas – naujovėms ir pokyčiams;
Atsakomybė – prieš save ir visuomenę.

 

Mūsų misija — telkti ekspertinę bendruomenę, formuojančią IRT politiką, bei globaliai vystyti Lietuvos IRT sektorių. 
Mūsų vizija — suformuotas Lietuvos, kaip pasaulinės IRT lyderės, įvaizdis. 

 

Įgyvendindama savo tikslus, asociacija „INFOBALT“ veiklą plėtoja keliomis kryptimis.

Patalpino: INFOBALT