Veiklos sritys

Asociacija INFOBALT veiklą plėtoja šiomis kryptimis:

Informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos skatinimas

Asociacija atstovauja narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, konsultuoja asociacijos narius intelektinės nuosavybės bei autorių teisės klausimais, dalyvauja teisės aktų kūrime, bendradarbiauja su aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų institucijomis.

Eksporto skatinimas

Asociacija rengia ir įgyvendina Lietuvos IT sektoriaus eksporto skatinimo strategiją, organizuoja  verslo skatinimo misijas, narių dalyvavimą tarptautinėse parodose ir kituose svarbiuose IT sektoriaus renginiuose bei padeda nariams užmegzti partnerystės ryšius naujose rinkose.

Komitetų ir partnerystės programų įgyvendinimas

Atsižvelgiant į IRT sektoriaus aktualijas bei iškylančias problemas, INFOBALT kuriami specialūs komitetai. Šiuo metu asociacijoje veikia Verslo aplinkos gerinimo, Kibernetinio saugumo, Eksporto, Inovacijų, Digital Leadership, Startuolių ir investicijų bei Švietimo ir žmogiškųjų išteklių komitetai. 

Projektinė veikla

INFOBALT rengia projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Šiuo metu asociacija įgyvendina narių darbuotojų mokymų, studentų praktikos IRT sektoriaus įmonėse, studentų verslumo ugdymo, MTTP veiklų IRT sektoriuje aktyvinimo ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo projektus.

Tarptautinis ir nacionalinis bendradarbiavimas

INFOBALT yra tarptautinių IRT industrijos struktūrų „DIGITAL EUROPE“ ir „WITSA“ narys. Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių valstybinėmis institucijomis, įvairiomis organizacijomis bei ekspertais. Asociacija taip pat yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė.

IRT specialistų pasiūlos ir paklausos tyrimai

Asociacija atlieka įvairius su IRT sritimi susijusius tyrimus, tarp jų ir – specialistų pasiūlos bei paklausos analizes.

Patalpino: INFOBALT