Bendradarbiavimas

„INFOBALT“ – tarptautinių IRT struktūrų narė

Asociacija „INFOBALT“ jau beveik 10 metų yra Europos informacinių technologijų bei IRT sektoriaus organizacijos „DIGITALEUROPE“, o nuo 2004 metų – ir pasaulio informacinių technologijų ir paslaugų asociacijos „WITSA“ („World Information Technology and Services Alliance“) narė. Tiesiogiai bendradarbiaudama su šiomis tarptautinėmis organizacijomis, asociacija „INFOBALT“ prisideda prie pasaulinės IRT sektoriaus plėtros bei turi galimybę dalytis informacija, rengti tyrimus, dalyvauti konferencijose, renginiuose, inicijuoti ir vykdyti bendrus projektus. Tarptautinėms bendruomenėms priklausančios organizacijos veikia išvien, siekdamos pasauliui pateikti vieningą poziciją IRT pramonės klausimais, nustatyti bendras problemas, susijusias su IRT sektoriumi, keistis vertinga informacija.

Apie „WITSA“:

Informacinių technologijų ir paslaugų asociacija „WITSA“ pirmauja pasaulio IRT pramonėje. „WITSA“ veiklą pradėjo 1978 m. Šiuo metu pagrindinis asociacijos tikslas – plėtoti tarptautinę prekybą ir investicijas į IRT produktus bei paslaugas, skatinti pramonės bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis, patirtimi bei kritika su nacionalinėmis organizacijomis. „WITSA“ veikloje dalyvauja 69 organizacijos iš viso pasaulio. „WITSA“ nariai yra lyderiaujančios kompanijos bei asociacijos IRT srityje. Daugiau informacijos apie organizaciją galite rasti: http://www.witsa.org.

Apie „DIGITALEUROPE“:

Asociacija „DIGITALEUROPE“ atstovauja nacionalinių organizacijų interesus, susijusius su informacinėmis technologijomis bei IRT sektoriumi Europoje. „DIGITALEUROPE“ įkurta 1999 m. Briuselyje, Belgijoje. Pagrindinis asociacijos tikslas – pagerinti verslo aplinką Europos skaitmeninių technologijų pramonėje, skatinti šio sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą bei socialinę pažangą, teikti informaciją apie skaitmeninės ekonomikos aspektus asociacijos nariams. Šiuo metu „DIGITALEUROPE“ veikloje dalyvauja nariai iš visos Europos – 57 globalios kompanijos ir 37 nacionalinės asociacijos. Daugiau informacijos apie organizaciją galite rasti: http://www.digitaleurope.org.

Nacionaliniai partneriai

Asociacija „INFOBALT“, siekdama prisidėti prie IRT sektoriaus stiprinimo ir augimo, taip pat bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, siekiančiomis stiprinti Lietuvos verslą, eksportą, žinių ekonomiką ir kitas sritis. 

Bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, asociacija „INFOBALT“ nariams gali pasiūlyti dalyvavimą įvairiuose renginiuose, seminaruose, verslo misijose, bendruose projektuose ir iniciatyvose, taip pat pateikti naujausią informaciją ir papildomų galimybių verslo plėtrai ar naujų kontaktų užmezgimui.

Asociacija bendradarbiauja su VšĮ „Versli Lietuva“, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Žinių ekonomikos forumu, Lietuvos verslo konfederacija ICC Lietuva ir kitais partneriais.

 

Patalpino: INFOBALT