Projektas „Patinka!“

Projekto tikslas – užtikrinti skirtingų formų ir turinio būrelių (neformaliojo ugdymo), orientuotų į kūrybišką informacinių technologijų taikymą, plėtrą Lietuvoje. Remiantis statistika, tik apie 20 proc. mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. Pagrindinės to priežastys: mokinys negali pasirinkti norimos veiklos (dėl lėšų, gyvenamosios vietos, nepatrauklumo), mokytojai neturi reikiamų kompetencijų ir lėšų sudominti mokinius, trūksta užsiėmimų susietų su mokiniams aktualiomis veiklų sritimis, tokiomis kaip IT. Informacinės technologijos ES ir Lietuvoje sukuria ~4-5 proc. BVP, tačiau indėlis į bendrą šalių produktyvumo augimą daug didesnis: tiesioginis informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus indėlis – 20 proc., IRT investicijų – 30 proc. Lietuvos statistikos departamento ir Eurostat duomenimis, IRT specialistų proporcinė dalis nuo visų darbuotojų Lietuvoje 2011 m. buvo mažiausia ES (1,8 proc., plg. su 3,2 proc. ES vidurkiu). Viena iš INFOBALT atlikto tyrimo nustatytų to priežasčių yra menka patrauklių neformalaus ugdymo formų pasiūla. „European Schoolnet“ tyrimai rodo, kad 10-12 metų mokiniai jau formuoja savo profesinio pasirinkimo kryptį, tačiau nesant platesnės neformalaus IT pakraipos ugdymo pasiūlos, mokiniai ja nesusidomi.

Projekto metu bus įsigyjamos ugdymo paslaugos 8 programose: Grafika, Interneto technologijos, Programavimas, Robotika, Projektų vadybos akademija, Jaunųjų programuotojų mokykla, Kūrybinės technikos laboratorija, Jaunųjų hakerių mokykla, kurias teiks jau veikiantys mokinių ugdymo centrai. Šie centrai pritrauks mokytojų, norinčių organizuoti įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams būrelius, juos apmokys ir suteiks mokymo medžiagą bei teiks konsultacijas. Taip pat bus įsigyjama Mokytojų verslo kompetencijos ugdymo mokymo paslauga, kurios pagalba mokytojai bus apmokyti tvarkyti individualios veiklos apskaitą.

Bus taikomos įvairios, mokiniams patrauklios ugdymo formos – be įprastinių užsiėmimų klasėje, vyks varžybos, vasaros stovyklos, nuotolinis mokymasis (savarankiški kursai) ir konsultacijos socialiniuose tinkluose, kūrybinės praktinės laboratorijos, „šešėliavimas“ lankantis verslo įmonėse ir stebint IT profesionalų darbą ar susipažįstant, kaip IT panaudoja kitų profesijų specialistai.

Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-016) (toliau – Projektas) yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – per 24 mėn. į ugdymo veiklą įtraukti 150 mokytojų, o į būrelius – 1500 mokinių. Projekto partneris – Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (LInMA).

Kontaktai

Andrius Plečkaitis

Asociacijos „INFOBALT“ inovacijų vadovas
+370 698 213 31
a.pleckaitis(eta)infobalt.lt
LinkedIn profilis

Patalpino: INFOBALT