Registras

Autoriui sukūrus kūrinį, kompiuterio programą ar duomenų bazę, atsiranda autoriaus teisės į kūrinį. Nors atrodo, kad papildomi formalumai nereikalingi, tačiau, sprendžiant ginčą dėl autorių teisių pažeidimo, dažnai iškyla klausimas, ar žmogus, siekiantis apginti tas teises, iš tikrųjų jas turi.

Remiantis pasauline praktika, nuo 2000 m. Lietuvoje kompiuterinių programų ir duomenų bazių registraciją veda asociacija „INFOBALT“. Ir Lietuvos Patentų biuras, registruojantis prekinius ženklus, ir Lietuvos Respublikos teismai bei kitos teisėsaugos institucijos juridiniuose ginčuose remiasi šio Registro pateikta informacija ir, esant poreikui, depozite saugomomis produkto kopijomis. Dėl šių priežasčių Registro paslaugomis naudojasi ne tik verslo įmonės, bet ir fiziniai asmenys, visuomeninės ar net valstybinės organizacijos.

Asociacija „INFOBALT“ taip pat teikia šias paslaugas:

 • Kompiuterių programų nuosavybės teisės, sutartiniai santykiai ir jų nustatymas, autorystės patvirtinimas;
 • Produkto registracija;
 • Pažymėjimo išdavimas;
 • Konsultacijos.

Registras užtikrina kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisių apsaugos mechanizmo kūrimą:

 • Juridinio fakto fiksavimas: registruojant kūrinį, patvirtinamas kūrinio paskelbimo faktas;
 • Nematerialios nuosavybės valdymo rizikos įvertinimas: teisių klausimas yra itin jautrus, kai kūrimo procese dalyvauja išoriniai subjektai. Teisių pasidalijimo ir/ar perdavimo nuostatai turi būti aiškiai ir vienareikšmiškai apibrėžti sutartimis;
 • Depozitinis kūrinio saugojimas: registre užtikrinamas autoriaus ir jo kūrinio, išreikšto materialia forma, identifikavimas;
 • Teisių valdymas: registruojamos ir skelbiamos autoriaus teisių perėmėjams suteiktos/perduotos autorių turtinės teisės;
 • Patvirtinimas apie teises: registracija - papildoma apsaugos priemonė, kuria tretieji asmenys oficialiai patvirtina asmens intelektinės nuosavybės teises;
 • Pagalba sprendžiant kylančius ginčus: teikiama pagalba nustatant autorystės teises, kilus ginčams dėl autoriaus teisės į kūrinį pripažinimo;
 • Informavimas: vartotojams ir atitinkamoms institucijoms suteikiama informacija apie registre esančias kompiuterių programas, duomenų bazes, jų autorius, teisių perėmėjus;
 • Efektyvus teisių gynimas: pažeidimo atveju informuojamos atsakingos institucijos apie neteisėtus veiksmus;
 • Galimybė atlikti techninę ekspertizę: esant poreikiui, saugoma kopija yra pateikiama teisėsaugos institucijoms ir/ar techninei ekspertizei;
Patalpino: INFOBALT