Tapkite nariu

Asociacijos „INFOBALT“ narės – tai įmonės, turinčios bendrą tikslą plėtoti nacionalinį IRT sektorių, skatinti informacinės visuomenės augimą. Dalyvaudamos asociacijos veikloje, „INFOBALT“ narės bendradarbiauja konkuruodamos globalioje rinkoje, teikia vieningą bei svarią ekspertinę poziciją valdžios institucijoms, plėtoja tarptautinius ryšius, skiria dėmesį intelektinės nuosavybės apsaugai, pritraukia naujus specialistus, operatyviai reaguoja į pokyčius ir  kartu sprendžia iškylančias problemas.

Eksportas

„INFOBALT“ asociacija skatina Lietuvos IRT sektoriaus produktų eksportą. Eksporto komitetas siekia surasti naujų galimybių įmonėms narėms eksportuoti savo produkciją bei IRT paslaugas. Dalyvavimas asociacijos veikloje suteikia galimybę įmonėms narėms bendradarbiauti su užsienio IRT industrijos atstovais, įsitvirtinti naujose rinkose. „INFOBALT“ organizuoja projektus, kviečia užsienio specialistus atvykti į Lietuvą, taip pat vyksta į tarptautinius renginius kitose šalyse.

Atstovavimas interesams

Asociacija atstovauja narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose. „INFOBALT“ rūpinasi viso IRT sektoriaus bei įmonių narių intelektinės nuosavybės apsauga. Prioritetinė veiklos sritis – autorių teisių gynimas ir stebėsena. Intelektinės nuosavybės apsauga IRT pramonėje yra ypač svarbi. Asociacijos valdyba organizuoja įvairias diskusijas šiuo klausimu.

Bendradarbiavimas su švietimo sektoriumi

Sėkmingam IRT pramonės vystymuisi reikia specialistų, kurie turėtų atitinkamas kompetencijas. Asociacija nuolat rengia specialius projektus, mokymus moksleiviams, studentams, įmonėms. Šie projektai vykdomi siekiant skatinti vaikus rinktis IT specialybes, studentus – išnaudoti savo potencialą verslo organizacijose, o specialistus – kelti kvalifikaciją. Tokiu būdu organizacijos narės gali įgyti naujų specialistų. Projektai įmonėms vykdomi, siekiant tobulinti tam tikras specialistų kompetencijas, supažindinti su naujais verslo modeliais.

Kaip tapti asociacijos nariu?

Asociacijos „INFOBALT“ nariais gali tapti įmonės, gaminančios informacinių technologijų, telekomunikacijų, raštinės įrangos ar elektronikos produktus bei teikiančios paslaugas, susijusias su IRT sektoriumi. Taip pat į asociaciją įstoti gali juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su informacinės visuomenės, skaitmeninio sektoriaus ar žinių ekonomikos plėtra. 

  1. Iš pradžių reikia susipažinti su su asociacijos įstatais, kuriuose yra išdėstytos narystės sąlygos, narių teisės, pareigos ir kt.
  2. Susipažinus su asociacijos įstatais, prašome pateikti įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą laisva forma, asociacijos „INFOBALT“ prezidento vardu. Prašyme nurodykite, kad norite tapti nariais ir kad su įstatais susipažinote.
  3. Prie prašymo reikia pridėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją arba išrašą iš Juridinių asmenų registro. 
  4. Prašymą ir įmonės registravimo pažymėjimo (išrašo) skenuotas kopijas prašome siųsti el. paštu office(eta)infobalt.lt.
  5. Jūsų prašymas bus apsvarstytas artimiausiame valdybos posėdyje. 

Nario mokesčio dydis

Nario mokestis yra renkamas pagal apyvartų grupes. Nuo 2018 m. galiojantys nario mokesčio dydžiai:

Eil. Nr. Apyvartinės grupės Nario mokesčio dydis
0 Stojamasis mokestis 400 EUR
1 Nariai-stebėtojai 495 EUR
  Tikrieji nariai:  
2 Iki 580 tūkst. EUR 495 EUR
3 Nuo 580 tūkst. iki 2,9 mln. EUR 990 EUR
4 Nuo 2,9 mln iki 14,5 mln. EUR 1485 EUR
5 Nuo 14,5 mln iki 29 mln. EUR 1980 EUR
6 Nuo 29 mln. EUR 4950 EUR

Kontaktai

Paulius Vertelka

Asociacijos INFOBALT direktorius
+370 5 262 2623
paulius(eta)infobalt.lt
LinkedIn profilis

Patalpino: INFOBALT