Istorijos ir veidai

Jolanta Skirgailė

„Didžiuojamės tuo, kad Vilniaus verslo kolegija išsiskiria absolventų įsidarbinamumo lygiu“

Vilniaus verslo kolegija - nuo 1989 veikianti aukštoji mokykla,  ją baigusiems siūlanti profesinio bakalauro laipsnį fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Tarp kolegijos studijų programų - programavimas ir internetinės technologijos, medijos ir kompiuteriniai žaidimai, mobiliosios technologijos ir saugumas.

Kaip susikūrė Vilniaus verslo kolegija?

Vilniaus verslo kolegija pradėjo veiklą 1989-aisiais, kaip viena pirmųjų nevalstybinių aukštesniųjų mokyklų (E.Rastenienės kalbų ir vadybos kolegija). 2000 m. prasidėjus kolegijų reformai Lietuvoje, mūsų kolegija įgijo aukštosios mokyklos statusą ir nuo 2001 m. vadinasi Vilniaus verslo kolegija. Nuo 2007 metų Kolegija turi teisę suteikti profesinio bakalauro laipsnį baigusiems studijų programas fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.

Bet tai tik faktai.

Mūsų paskirtį geriau apibūdina Vilniaus verslo kolegijos misija – atverti kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio tobulėjimo galimybes, lanksčiai derinant kokybiškas, verslo poreikius atitinkančias studijas ir inovatyvius studijų metodus bei skleidžiant darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą idėjas. To kasdieniu darbu ir siekiame - tapti atvira, novatoriška ir konkurencinga, darnos principus ir vertybes puoselėjanti, tarptautinį pripažinimą turinti aukštoji mokykla.

Kokiais pasiekimais labiausiai didžiuojatės?

Labiausiai didžiuojamės tuo, kad Vilniaus verslo kolegija išsiskiria iš kitų kolegijų absolventų įsidarbinamumo lygiu – jis aukščiausias tarp visų Lietuvos valstybinių ir privačių kolegijų (2013 m. žurnalo „Veidas“ Nr. 12 duomenimis).

Vilniaus verslo kolegijos direktorė Jolanta Skirgailė

Didžiuojamės mūsų studijų programomis, kurios formuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į verslo poreikius ir kartu su verslu. Galime paminėti, kad Programavimo ir internetinių technologijų, Verslo vadybos ir marketingo, Svetingumo ir renginių industrijos programose yra integruojamas projektinis mokymas, kuomet studentai dirba kartu su verslo įmonėmis spręsdami aktualias užduotis. Pirmi metai projektinio mokymo integravimo į studijų procesą metai jau pasižymėjo ir užsienio IT firmų integracija į studijų procesą.

Didžiuojamės tuo, kad Vilniaus verslo kolegijos studijų kokybė, studijų aplinka leidžia studentams atskleisti save studijų procese. Mes į studijų procesą žiūrime kitaip – dėstytojas ir studentas yra partneris ir tobulėja kartu. Kitaip ir neįmanoma, juk IRT aplinka kinta labai sparčiai, žinios ir įgūdžiai turi būti nuolat lavinami ir dėstytojas nebėra vienintelis „tiesos šaltinis“, svarbu dirbti kartu ir atrasti tobulėjant.

Didžiuojamės, kad kasmetinė Vilniaus verslo kolegijos organizuojama tarptautinė konferencija „Innovative Information Technologies for Science, Business and Education“ kiekvienais metais sulaukia didelio susidomėjusių skaičiaus bei dalyvių iš viso pasaulio. 2013 metais ši tarptautinė konferencija pripažinta ir įtraukta į Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai oficialių renginių sąrašą

Kokia Jūsų nuomonė apie IT srities švietimo situaciją Lietuvoje?

Visi žinome ir girdime apie IRT specialistų trūkumą ir vis didėjantį atotrūkį tarp to, kiek specialistų reikia ir kiek jų paruošia aukštosios mokyklos. IT krypčių studijos nėra populiarios tarp abiturientų, nes tai nelengvos studijos, reikalaujančios gerų matematikos žinių ir loginio mąstymo įgūdžių. Didelė dalis Informatikos ir Informatikos inžinerijos krypčių studijų programų yra sukurtos orientuojantis į fundamentalumą, o juk ne kiekvienam IT specialistui būtinos gilios programavimo žinios. Pastebėjome, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų pasiūloje jau atsirado didesnė studijų programų įvairovė, savo turiniu lengvesnės studijų programos, kurios susilaukia dėmesio tarp norinčių studijuoti. Toks posūkis yra sveikintinas, nes IRT sektoriui reikia visokių specialistų – ne vien tik programuotojų: reikalingi ir IT taikantys, prižiūrintys bei plėtojantys specialistai. Reikalingas ir pačių aukštųjų mokyklų mąstymo pokytis. Kiti studijų metodai, daugiau aktualių dalykų ir novatoriškas požiūris - tai turėtų pagerinti stojimus ir padidinti IT srities patrauklumą abiturientų tarpe.

IT krypčių studijos nėra tarp populiariausiųjų studijų krypčių. Kaip manote, kodėl taip yra?

Kad IT krypčių studijos nėra populiarios matome ir mes, Vilniaus verslo kolegija. Siūlome net tris su IRT susijusias programas – Programavimas ir internetinės technologijos, Medijos ir kompiuteriniai žaidimai bei Mobiliosios technologijos ir saugumas, tačiau studentų, norinčių studijuoti, skaičius neprilysta norintiems rinktis socialinius mokslus. IRT studijos nėra lengvos, todėl ir reikia kitokio požiūrio, kitokio dalykų pateikimo studentams. Specialistus tiesiog reikia kitaip ruošti, tuomet ir jiems bus lengviau studijuoti.

Būtent dėl susidariusio IRT specialistų trūkumo pasitaiko, kad geresnį specialistą jau pirmuose kursuose pastebi ir įdarbina verslas, o tai dažnai įtakoja jo tolimesnių studijų kokybę.

Akivaizdu, kad dar yra problemų, bet jas verslui ir mokslui reikia spręsti kartu. Verslas turi atsisukti į aukštąjį mokslą ir studijų procesą, turi padėti ugdyti ir ugdytis jaunąjį specialistą. Mokslas taip pat neturi užsidaryti ir sakyti, kad „mes geriausiai žinome kaip ir ką“ - tai neveikia. Turi būti sinergija, darbas kartu ir noras siekti vieno tikslo, tuomet studentas jausis kolega, partneriu, norės atrasti ir norės studijuoti šią specialybę. Labai tikimės, kad Vilniaus verslo kolegijoje taikomi inovatyvūs studijų metodai bei bendras darbas kartu su verslu padės paruošti ne vieną gerą IRT specialistą.

Ko tikitės iš narystės asociacijoje "INFOBALT"?

Tikimės, kad darbas kartu duos puikių rezultatų. Asociacijos tikslai orientuoti į IRT verslo ir mokslo sinergiją, mūsų tikslas - bendradarbiavimą ir šią sinergiją panaudoti puikiam specialistų paruošimui. Dirbdami kartu bei bendradarbiavimą integruodami į studijų procesą pasieksime tikrai gerų rezultatų, atversime kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio tobulėjimo galimybes, norą atrasti IRT sferą su džiaugsmu ir kūrybiškai.

Patalpino: Adomas Rutkauskas