Paieška naujienose

Naujienų prenumerata

INFOBALT pranešimai spaudai

2016-04-14 | INFOBALT pranešimai spaudai

Vilniaus kooperacijos kolegija: norime veikti išvien su IT įmonėmis

Asociacijos INFOBALT narių gretas neseniai papildė Vilniaus kooperacijos kolegija, kuri prieš keletą metų šalia socialinių mokslų studijų programų pasiūlė galimybę rinkts ir IT krypties studijas. Kolegijos direktorė Evalda Mažeikienė pasakoja apie kolegijos veiklą bei iššūkius, mokslo ir verslo bendradarbiavimo reikšmę ir norą rengiant specialistus ieškoti dialogo su IT sektoriaus įmonėmis.

Esate nevalstybinė aukštoji mokykla, kurios steigėjas verslo organizacija – Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Kuo jūsų mokykla išsiskiria iš kitų aukštųjų mokyklų?

Taip, esame nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti kaip viešoji įstaiga ir vykdanti pirmosios pakopos studijas bei teikianti profesinio bakalauro laipsnį. Kolegijos steigėja yra verslo struktūra – kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (vienijanti 36 juridinius narius). Taip pat ji yra septynių uždarųjų akcinių bendrovių steigėja. Esame vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri turi tokio pobūdžio steigėją. Glaudus bendradarbiavimas su steigėjo įmonėmis ir kitais socialiniais partneriais suteikia galimybę diskutuoti, tartis su geriausiais savo sričių profesionalais ir verslininkais, kokių specialistų ir su kokiais įgūdžiais reikia rinkai. Tokia partnerystė leidžia įgyti tiek dėstytojams, tiek studentams naudingų praktinių žinių.

Kiek ir kokių studijų programų siūlote stojantiesiems?

Šiuo metu siūlome šešias studijų programas. Kolegija specializuojasi socialinių mokslų srityje (verslo vadyba, buhalterinė apskaita, maitinimo verslo organizavimas, pardavimo valdymas), tačiau mokome komunikacinės verslo anglų kalbos bei turime informatikos inžinerijos studijų krypties programą – informacinių sistemų diegimas ir priežiūra. Kai pastarąją programą prieš keletą metų sukūrėme, ji buvo pripažinta unikalia ir jai buvo skirtas valstybės finansavimas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ši programa yra labai panaši į kitas, tačiau tai buvo pirmoji Lietuvoje studijų programa, kurios tikslas – parengti specialistą, gerai išmanantį šiuolaikines informacines sistemas ir programas (prioritetą skiriant Lietuvos įmonių sukurtoms programoms), skirtas verslui. Mūsų rengiami specialistai yra diegėjai ir konsultantai. Jie nėra programuotojai, nekuria pačių programų, tačiau turi ir programavimo, ir įmonės veiklos, vadybos, apskaitos, ekonomikos, bendravimo kultūros žinių pagrindus. Džiaugiamės, kad nemaža dalis studentų pasirenka šią specialybę jau dirbdami tokio pobūdžio darbą arba sėkmingai įsidarbina pagal specialybę dar besimokydami kolegijoje.

Kiek studentų studijuoja jūsų aukštojoje mokykloje? Kokios studijų programos kolegijoje populiariausios?

Šiais mokslo metais kolegijoje studijuoja apie penki šimtai studentų. O pastaruosius keletą metų populiariausia studijų programa – Informacinių sistemų diegimas ir priežiūra.

Su kokiais iššūkiais susiduriate aukštojo mokslo rinkoje?

Sudėtingiausia aukštajame moksle yra pernelyg didelė konkurencija ir labai nelygios konkurencinės sąlygos tarp valstybinio ir nevalstybinio sektoriaus.

Teigiama, kad IT specialistų poreikis kasmet vis didėja. Galbūt planuojate sukurti naujų studijų programų ar padidinti priimamų studentų skaičių į IRT srities studijų programas?

Sukurti naują IRT srities studijų programą ar programas, žinoma, minčių yra, tačiau nenorime rengti specialistų tik tam, kad rengti. Esame nedidelė kolegija ir mums labai svarbus kiekvienas studentas, todėl pirmiausia turime gerai apsvarstyti su socialiniais partneriais, kokių jiems reikia specialistų, nes nenorime, kad mūsų studentai baigę studijas taptų bedarbiais. Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 2015 m. kolegija užėmė pirmąją vietą tarp nevalstybinių kolegijų pagal alumnų įsidarbinimą, o pagal darbdavių nuomonę 2014 m. laidos absolventai atitinka jų poreikius.

Esate daugelio asociacijų narė. Kas paskatino tapti asociacijos INFOBALT nare?

Kaip jau minėjau, turime IT srities studijų programą, kuri šiuo metu yra labai populiari, todėl mums svarbus bendradarbiavimas su šios srities profesionalais. Mums svarbu viskas – nuomonės, patarimai, praktikų ir darbo vietos mūsų studentams, galimybė dėstytojams kelti kvalifikaciją ir t.t. O mes savo ruožtu taip pat norime būti naudingi ir prisidėti prie asociacijos veiklos.

Kokius pagrindinius iššūkius pastaruoju metu matote kylančius Lietuvos IRT sektoriui?

Tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių šios srities iššūkiai yra gana panašūs: sparčiai kintančios technologijos, kurios ne visada sukuria darną tarp technologijų ir žmogaus. Švietimo institucijos nespėja parengti tinkamus specialistus. Šios srities darbdaviai sako, kad jiems reikia specialistų čia ir dabar, tačiau juos parengti reikia laiko, be to, ne visada vyksta dialogas tarp darbdavių ir švietimo institucijų. IT srityje reikia gerų matematinių gebėjimų, o pastaruoju metu mokinių matematikos baigiamųjų egzaminų rezultatai nedžiugina.

Kokius matote galimus šių iššūkių sprendimo būdus?

Visus iššūkius spręsti galima tik veikiant išvien – verslui ir mokslui, mokslui ir verslui.
 

Patalpino: Živilė MIkalauskaitė